Home -> Cesar voor kinderen : Informatie
 
Home
 
 
Startpagina
Nieuws
contact
Zou uw kind ook wat meer beweging kunnen gebruiken? Is hij onzeker of valt hij veel? Kan hij net even niet lekker mee komen. Wil hij wel maar lukt het gewoon niet altijd?
 
Geen nood! Dan helpen we uw kind toch gewoon een eindje op weg!?
 
Wat doet de kinderoefentherapeut Cesar voor kinderen?

Wanneer er een vermoeden bestaat dat er een motorische probleem is, wordt allereerst een sensomotorisch onderzoek gedaan. Tijdens dit onderzoek krijgt de therapeut inzicht in het motorisch functioneren van het kind. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende onderdelen:
  • Motorische ontwikkelingsfase
  • Evenwicht
  • Grove motoriek
  • Oog-/handcoördinatie
  • Fijne motoriek
  • Lichaamsschema
  • Tijd-/ruimte-oriëntatie
  • Houding en beweging

De resultaten van het onderzoek komen in een verslag, waarna advies wordt uitgebracht. Wanneer kinderoefentherapie Cesar wordt geadviseerd, stelt de therapeut een behandelplan op, waarbij wordt uitgegaan van de individuele situatie en de mogelijkheden van het kind. 
Binnen de therapie wordt het bewegen vanaf de basis opgebouwd om een kwalitatief goed bewegingspatroon te bereiken. De oefenstof wordt op een zodanige manier aangeboden, dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt.
Oefentherapie Cesar kan een kind helpen de sensomotoriek te verbeteren. Dit kan door individuele behandelingen en – vaak daarna – tijdens groepslessen Spel & Beweging.
 
De groepslessen Spel & Beweging?
Overal zie je kinderen buiten spelen, individueel en in groepsverband. Spelen is belangrijk om je te leren bewegen; samen spelen is de basis voor sociale ontwikkeling en samenwerking. Er zijn kinderen die niet mee kunnen of willen spelen, zij staan er buiten. Zie denken niet goed te zijn en voelen zich vaak onzeker. Daardoor kan het natuurlijk bewegingspatroon verstoord worden wat gevolgen kan hebben voor het latere leven. Bewegen en oefenen in een kleine groep is vaak voldoende om deze kinderen over de drempel te helpen. Zij krijgen weer plezier in bewegen en in het spelen met andere kinderen. Ook kan het een eerste aanzet zijn tot het beoefenen van een
sport. Voor andere kinderen is zo’n groep een goede afsluiting van een individuele oefentherapie.

Wat is dit voor groepsles?
Speciaal voor deze kinderen heeft de oefentherapie Cesar een cursus ontwikkeld: SPEL & BEWEGING, gebaseerd op de bewegingsleer Cesar. Door speciaal opgeleide oefentherapeuten Cesar wordt de kinderen geleerd zich vaardiger en vrijer te bewegen. De cursus is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, die zich motorisch onvoldoende hebben ontwikkeld. De groepen bestaan uit 5 tot 8 kinderen, ingedeeld naar leeftijd. De cursus bestaat uit 12 lessen van een uur. Iedere les is volgens een vaste structuur opgebouwd. Per les komt een bepaald onderdeel van de motoriek aan de orde, zoals bijv. evenwicht, grove motoriek en fijne motoriek. Op een speelse wijze wordt met de kinderen gewerkt aan het in de groep verbeteren van motorische vaardigheden. 
 

Ouders en Skippy
De oefentherapie Cesar vindt het contact met de ouders erg belangrijk. Naast het eerste gesprek wordt na de laatste les van de cursus het bereikte resultaat geëvalueerd. Als er voldoende zelfvertrouwen is ontstaan, kan worden gesproken over verdere motorische activiteiten, zoals bijv. judo, zwemmen of knutselen. Soms komt het voor dat individuele oefentherapie aangeraden wordt. De oefentherapeut Cesar weet de weg en kan uitgebreid adviseren. Samen met de ouders wordt naar de mogelijkheden gekeken.

Wordt u kind verwezen op advies van de leerkracht/huisarts of specialist wordt het door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed!
 
 
 
Waar? meer informatie? Bel gerust!
Kinderoefentherapie Cesar en de groepslessen Spel & Beweging
wordt gegeven door W. van Bergen
Oosterstraat 22
4791 HH Klundert
0168-402361
CBS De Molenvliet.