Home -> De Waarden : Informatie
 
Home
 
 
Startpagina
Nieuws
contact

Vanaf 1 januari 2008 zijn de SPCO en Stichting Noordrand gefuseerd tot één Stichting onder de naam "De Waarden".
Zodoende is al het christelijk onderwijs (Katholiek, Protestant en Interconfessioneel) in één stichting ondergebracht.

De aangesloten scholen dienen kwalitatief goed en kindgericht onderwijs te geven.

Zij beoogt niet het maken van winst.

De Stichting tracht dit doel te verwerkelijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de belangen van het christelijk onderwijs behoort en voorts door alle andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

Website De Waarden:
www.stichtingdewaarden.nl 

CBS De Molenvliet.