Home -> Kanjertraining : Informatie
 
Home
 
 
Startpagina
Nieuws
contact
Kanjertraining
We spreken de kinderen aan op hun concrete gedrag. We vertellen hen wat we ervan vinden, schakelen ook de klas in. Klasgenoten hebben ook hinder van storend gedrag en kunnen wellicht tips geven ter verbetering. Niemand vindt het leuk om slecht behandeld te worden. Met elkaar kan het schoolklimaat verbeteren.
We gebruiken 4 typetjes of kleuren petten om het gedrag aan te duiden.
 
Konijn / gele pet:
Het stille, verlegen of bange kind. Deze kinderen hebben een negatief zelfbeeld, vinden zichzelf maar niks en anderen altijd beter. Ze voelen zich niet begrepen (ook door hun ouders) en worden al makkelijk slachtoffer van pesten. Zij moeten weerbaarder worden, zich leren uiten, zelf voor hun mening uit te komen.
 
Tijger / Kanjer / witte pet:
De kanjer is betrouwbaar, liegt niet en is zeker van zichzelf. Zij vertrouwen ook anderen. Hij/zij toont belangstelling en respect voor anderen, praat goed met anderen (leerkrachten en ouders). We willen graag het Kanjergedrag bij de kinderen naar boven brengen en verstevigen.
 
Aap / rode pet:
dat symboliseert het uitsloof-gedrag, wat ook voortkomt uit een negatief zelfbeeld. Zij vinden anderen echter niet meer waard dan zijzelf, zij geven niet om anderen en vinden uitlachen leuk. Zij zijn niet te vertrouwen, vertrouwen ook anderen niet. Zij denken dat ze leuk worden gevonden en kennen niet de grenzen van kwetsen. Hij / zij probeert door stoer te doen zijn gevoelens te verdoezelen.

Pestvogel / zwarte pet: 
              dat is het ‘horken-gedrag’. De pestvogel speelt de baas, vindt zichzelf het belangrijkst, vindt alle anderen maar sukkels. Zij bepalen zelf wat ze doen, lachen ook graag uit, doen dingen om te pesten of de zaak te verstieren. Zij zijn niet te vertrouwen, houden van ruzie.

 
Deze gedragingen zijn niet per kind precies te scheiden. Geen enkel kind is alleen maar ‘konijn’ of ‘kanjer’ enz. Op school spreken we de kinderen aan op hun zichtbare gedrag, tolereren ‘zwart’ gedrag niet!
Door middel van onze lessen, oefeningen en gewone omgaan met de kinderen leren we hen de basisregels van Kanjer:
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- niemand speelt de baas
- niemand lacht uit
- niemand doet zielig.
 
Aan het eind van elk jaar krijgt uw kind een certificaat. Dat is om te laten zien dat uw kind meegedaan heeft met de lessen. Daarop staan ook verbeterpunten, die ook met de ouders kunnen worden doorgesproken. Aan het eind van groep 8 kan uw kind een Kanjerdiploma verdienen.

Het is belangrijk dat u als ouder(s) ook van deze regels op de hoogte bent en wellicht één lijn trekt met de school. Dan is het effect bij uw kind optimaal.

CBS De Molenvliet.