Groepsnieuws -> Groep 1 en 2 : Informatie
 
Home
Nieuws
contact
December 2013
 
Groepsnieuws december 2013
Wat gaat de tijd toch snel: de donkere, maar gezellige tijd voor kerst is in volle gang.
Het sinterklaasfeest is inmiddels achter de rug, en hopelijk de spanning die dit met zich meebracht ook. De klas werd in 1 dag “omgetoverd” in een sfeervolle kerstklas, mede dankzij 2 hulpouders die de boom voor ons wilden optuigen.
De kerstuitnodiging hebt u inmiddels al ontvangen en al over 8 nachtjes wordt het Kerstfeest op school gevierd. U snapt dat dit wel een hele korte tijd is om een hele kerstliturgie voor te bereiden met de kinderen. Er zijn binnen de groepen 1 t/m 4 taken verdeeld, en er ligt ook een taak voor u klaar op de avond zelf! U mag namelijk van harte meezingen met de liedjes die geprojecteerd worden op de beamer. Doet u dit met enthousiasme en overtuiging, als voorbeeld voor uw kind? Een aantal kinderen krijgen morgen een briefje mee naar huis met de tekst die u thuis nog eens met ze mag oefenen. Op school repeteren we dagelijks met de hele groep, maar dit vraagt nogal veel geduld van hen. Helpt u mee?
Verder zijn er nog een paar dingen die ik onder uw aandacht wil brengen.
·         De wekelijkse gymles verplaats ik van dinsdag naar donderdag. Op donderdag heb ik hulp van meester Eddy en dat kan ik goed gebruiken.
·         Ik merk dat er bij een aantal kinderen nog wat aan zelfstandigheid gewerkt mag worden.  Het zou heel fijn zijn als uw kind zichzelf aan- en uit kan kleden.
·         Het zou fijn zijn als de kinderen uit groep 2 hun veters zelf kunnen strikken. Ze kunnen er op school zelfs een diploma voor halen! Kinderen die geïnteresseerd zijn in groep 1 mogen natuurlijk mee oefenen! Ik zal een diploma lijst maken ter motivatie.
·         Er zijn nog een aantal kinderen die hulp van mij vragen op de wc. Natuurlijk blijf ik helpen, maar het zou goed zijn als u dit ook thuis met hen blijft oefenen. Ik moet te vaak mijn les onderbreken om te helpen en dit is niet prettig voor de andere kinderen uit de groep.
·         De liedjes die we leren staan weer op de website: maakt u hier gebruik van?
 
Een hartelijke groet en fijne voorbereidingsdagen,
Juf Linda en juf Erica
 
December: Kerstuitnodiging verzonden
 
November:Oudermail met Sinterklaasinformatie en Pietenochtend verzonden.
 
 
Oktober 2013
 
De herfst is begonnen! De koude en natte kant van het weer hebben we meegemaakt in de vakantie en de kinderen showen hun nieuwe kleding op de catwalk in de klas.
 
De kinderen zitten in nieuwe groepjes: soms aan de oude tafel, soms aan een nieuwe tafel. De samenstelling is veranderd, dus de samenwerking zal ook veranderen! We zijn immers allemaal verschillend: de een is hier goed in en de ander daar in.
 
Binnenkort zal ik bij u allen op huisbezoek komen. Het rooster om in te schrijven hangt aan de blauwe deur.
 
Het nieuwe thema is: herfst binnen of buiten spelen  kleding.
 
Samenvatting van het verhaal:
Op een regenachtige dag ziet Vos dat Beer ’s middags nog in bed ligt. Beer wil niet uit bed omdat het weer zo slecht is. De vrienden van Beer, Vos, Ree en Uil, bedenken een plannetje om Beer te laten zien dat herfst ook leuk kan zijn. Met een list krijgen ze Beer zijn bed uit. Ree bedenkt een ritseldans voor Beer en daarna volgt er nog een wedstrijd vruchten en noten zoeken. Beer ontdekt dat er nog geen tijd is om in bed te gaan liggen: eerst moet een wintervoorraad aangelegd worden. De volgende dag staat Beer vroeg op en bakt een heerlijke taart voor zijn vrienden.
 
·         We gaan een hoek inrichten met warme kleding om mee te spelen. Ook verschillende soorten speelschoenen zijn welkom. Helpt u mee met verzamelen?
·         Heeft u misschien een knuffel die in het verhaal voorkomt en waar we mee mogen spelen?
·         We verzamelen kleding tijdschriften.
·         Donderdagmorgen 14 nov. tijdens de inloop wil ik graag spelletjes doen in kleine groepjes. Tijd: 8.30-9.00 uur. Wie helpt mee? Graag even doorgeven aan juf
·         We willen iets lekkers bakken ter afsluiting van het thema. Wie heeft tijd om even mee te helpen op donderdagmiddag 14 november?
·         Er komt een nieuwe stagiare op school: Marilène Roks. Hieronder stelt ze zich even voor.
 
 
Hallo.
Ik ben Marilène Roks. Ik ben 17 jaar oud.
Ik zit in het 4e jaar van het Markland College Oudenbosch.
Later wil ik wiskunde docent worden.
Vanaf volgende week kom ik op de Molenvliet stage lopen voor 2 weken.
Groetjes Marilène Roks.
 
September: start kinderboekenweek
 
Vrijdag 13 oktober hebben we het thema van de allerleukste zomer van olifant afgesloten. Alles wat we gemaakt hebben kunt u zien aan de knijper op de gang. Bladert u gerust het werk van uw kind eens door. Alles wat we geleerd hebben hopen we natuurlijk in de resultaten terug te zien.
Met een aantal ouders heb ik al een gesprekje kunnen voeren, maar met een aantal van u nog niet. Dit geeft niet, want geen bericht is goed bericht moet u maar denken. Weet wel dat ik altijd bereid ben om een afspraak te maken indien u dit wenst.
Langzaam maar zeker gaan dingen weer lopen in de klas zoals het hoort en daar zijn we erg blij mee.
Na de 10e schoolweek gaan we weer wisselen van plek in de klas. Dit wil zeggen: sommigen gaan naar een andere plek en anderen blijven zitten. De samenstelling van de groep wordt in ieder geval anders. Dit hoort bij coöperatieve werkvormen waar we met de hele school aan werken. Door samen te werken, leren de kinderen elkáár en elkaars kwaliteiten kennen. Daar kun je in het leren je voordeel mee doen. Ook kan ik steeds vaker het oranje stoplicht gebruiken: de juf moet even een werkje doen en jij ook. Vraag even hulp aan je vriendje. Ze kunnen al behoorlijk goed fluisteren!
De thema’s voor de godsdienstlessen kunt u vinden op de site van kind op maandag. http://www.kindopmaandag.nl/
 
Met rekenen gaan we verder met het thema: verzamelen. We gaan schattend tellen, terugtellen, cijfersymbolen herkennen (gr. 2 t/m 15), met geld omgaan, meten en vergelijken van kleur, vorm en grootte.
Het volgende thema is: het hele jaar door. We gaan ons met de maanden, weken en dagen bezig houden. Ook kalenders en agenda’s en andere aspecten van tijd komen aan de orde.
 
Met taal gaan we verder met de methode: fonemisch bewustzijn. Hiermee bereiden we kinderen voor op het lezen. In oktober komen de eerste toetsjes in groep 2 om te zien hoever de kinderen al zijn met woordenschat, letterkennis, analyse (klanken apart horen) en synthese(klanken apart horen en weer aan elkaar plakken). Ik kan daar de komende periode op in spelen en hulp bieden waar nodig.
 
En natuurlijk staat het onderwerp: “kinderboekenweek” hoog op de lijst.
Het thema is: “klaar voor de start”. Het heeft te maken met sport en spel, bewegen, winnen en verliezen enz. We zijn al begonnen met werkjes, maar de centrale opening met de hele school is op 1 oktober. Zo introduceren we het nieuwe thema voor iedereen.
Helaas ga ik u daar niet al te veel over vertellen, want het is geheim.
Op de kinderboekweek kijkavond kunt u alles zien en horen van uw eigen kind. Samen met andere belangstellenden mag u dan komen kijken . De tijd staat in de nieuwsbrief.
 
In de informatiebrief die u gemaild hebt gekregen na de informatie avond, staat een vergissing.
De volgende datum klopt niet:
De Rommelvlietdag is op 26 okt. Volgt u de nieuwsbrief voor de tijden?
 
Misschien wilt u wel eens meer over weten over een bepaald onderwerp. Zeg het me gerust en wie weet is het wel een leuk item om het groepsnieuws mee aan te vullen.
 
Vriendelijke groet,
Juf Linda en juf Erica
 
 
 
Augustus: Weer naar school
 
12 augustus 2013 zijn we weer met hernieuwde energie begonnen aan een nieuw schooljaar.
We hebben 6 nieuwe kinderen mogen begroeten: Lissa, Mano, Lieke, Tess, Deva en Evi. Hartelijk welkom samen met jullie ouders. We hopen op een fijne schooltijd met elkaar.
De groepssamenstelling is veranderd en dat is voor alle partijen weer even wennen.
Fijn dat juf Linda onze nieuwe juf op maandag wil zijn. Zij zal haar best doen om het dagritme en de routines die daarbij horen voor de kinderen hetzelfde te laten lijken.
Om de 14 dagen op dinsdag zal juf Evelien bij ons in de klas zijn ter ondersteuning van de kinderen en de leerkracht. Soms staan we samen in de groep en soms kan ik andere taken oppakken buiten de groep. Juf Evelien wordt door juf Linda en mij steeds op de hoogte gehouden via de wekelijkse overdracht.
 
Het nieuwe thema voor de komende periode is: De allerleukste zomer van olifant.
Olifant , Beer en Neushoorn besluiten om een poosje naar het bos te gaan. Het is zo warm. In het bos is het koeler en kunnen ze lekker zwemmen. Maar het lukt Olifant niet om lekker uit te rusten. Een paar keer moet hij terug naar huis, omdat hij iets vergeten is. Totdat hij een slim idee heeft…
Hij pakt zijn bakfiets en gooit daar alles in wat wel eens van pas zou kunnen komen bij een dagje uit.
Als hij aankomt bij zijn vrienden is het tafereel zo grappig om te zien dat Neushoorn er wel een foto van zou willen maken! Maar ja, wie heeft er een fototoestel…
 
Vanuit dit verhaal doen we allerlei activiteiten:
Spel: wat ben ik vergeten en wat is er weg?
Gevoelens va n de dieren bespreken.
Boodschappenlijstje maken om iets niet te vergeten.
Mooie herinneringen bespreken en foto’s aan elkaar laten zien.
 
U snapt nu vast beter dat de kinderen een vakantiefoto of -herinnering mee mochten nemen!
 
Naast het werken aan dit thema hebben we natuurlijk nog de “gewone dingen” die we leren.
We leren nieuwe letters en verzamelen spullen die beginnen met die letter.
Fijn dat de kast zo vol stond met de letter “z”.
Met rekenen zijn we een aantal weken bezig met spiegelen en verdubbelen. Hoeveel poppetjes tel je als je er 2 voor de spiegel zet? Tot hoever kun je tellen? Herken je de cijfers al een beetje?
Met de kinderen van groep 1 doe ik luisteroefeningen ter voorbereiding van de geletterdheid. Goed luisteren is van groot belang om straks de verschillen in letterklanken te kunnen horen.
Groep 2 is daar al in gegroeid en zij doen oefeningen in het onderscheiden van beginklank, eindklank en middenklank.
 
De kanjer training is weer begonnen en de kinderen hebben kennis gemaakt met een heel vreemd dorp. In het dorp dat Max per ongeluk heeft ontdekt staan allemaal huisjes in verschillende kleuren.
Al gauw maakt Max kennis met de bewoners ervan. Konijntjes wonen in gele huisjes, aapjes in rode huisjes, pestvogeltjes in zwarte huisjes en kanjertijgers in witte huisjes. Allemaal blijken ze in hun gedrag iets te moeten leren. En Max gaat in de loop van het jaar met de kinderen bedenken hoe je bepaald gedrag kunt veranderen.
 
De bijbelvertellingen gaan over Daniël en zijn vrienden. Hij buigt niet voor de koning; hij kan dromen uitleggen; hij wordt tussen de leeuwen gegooid! De vertellingen komen uit de methode: Kind op Maandag en zijn ook op de website te zien. http://www.kindopmaandag.nl/inhoud-nummer-7/ouderbrief/
 
De informatie avond op 28 augustus is weer achter de rug. De informatie zullen we u per mail toesturen.
Er zijn in de komende tijd activiteiten gepland waarbij ik uw hulp heel goed kan gebruiken.
Het is zelfs zo: zonder u kan de activiteit voor uw kind niet doorgaan!
Via de mail zal ik een oproep doen waar u op kunt reageren.
 
Ik hoop op een grote ouderbetrokkenheid en een fijne en open relatie met elkaar.
En denkt u nog eens aan de tip van de informatie avond?
Wij praten mét elkaar en niet over elkaar. De deur staat altijd open en een afspraak is snel gemaakt!
 
Ps. De liedjes staan ook weer op de site.
 
 
 
 
CBS De Molenvliet.