5

In de groep 5 zitten dit schooljaar 13 leerlingen.
Dit schooljaar geeft juf Erica op dinsdag t/m vrijdag de lessen en op maandag juf Ankie.

De informatieavond is achter de rug  en de informatie over onze groep is al toegestuurd naar de betrokkenen.
We hebben het fijn met elkaar en zijn aan het verkennen hoe je het beste leert en wat je dan nodig hebt.
Het Leren wordt Zichtbaar gemaakt en de kinderen worden betrokken bij hun leerproces.
De tafels worden geoefend en geleerd en de kinderen verdienen hierbij een sticker op hun tafelpaspoort.
Hierbij kunnen zij uw aanmoediging goed gebruiken!
Binnenkort zijn er oudervertelgesprekken waarbij u alles mag vertellen over kind wat van belang is op school.
Samen staan we om uw kind heen en samen helpen we hen verder in hun leerproces.
Het belangrijkst hierbij is dat kinderen lekker in hun vel zitten. Hierover brengen we elkaar ook op de hoogte.

Hierbij een paar foto’s om een indruk te krijgen over onze klas. (i.v.m. privacy geen kinderen)

Bezoek kinderboerderij Zevenbergen

Thema: Zonder bijen geen eten.
Vrijdagmorgen voor de herfstvakantie zijn we met 3 auto’s naar de kinderboerderij in Zevenbergen gegaan om een les over bijen te volgen.
De kinderen werden op de zolder ontvangen waar d.m.v. een mooie presentatie uitleg gegeven werd over het nut van de bij.
Er werd een bij nagekleurd en met een spel kon die bij langs de bloemen vliegen. Door een bijendans te doen, zoemden we door het veld.
Welke soort bij kwam nectar eten uit de bloem? Dat moest opgezocht worden op een mooie plaat met wel meer dan 20 soorten bijen.
Met een leuke quiz werd de opgedane kennis nog eens herhaald. Na de pauze mochten we nog een bijenhotelletje maken van bamboestokjes in een blikje.
Het was een leuke en leerzame ochtend! Hieronder een paar foto’s van de presentatie.

 

Gastles Klassetaal 29-10-2019

Vandaag hebben we een gastles gekregen van  Dhr Hazeleger over respect en taalgebruik.
De leerlingen werden bewust gemaakt over wat taalgebruik kan veroorzaken bij iemand.
Hoe praat je met respect over en met iemand? Wanneer is het normaal om stil te zijn?
Wat doet het met iemand als je kwetsend en hard een woord zegt over geloof of ziekte?

Hieronder een aantal foto’s van de powerpoint.

12 maart 2020

Een bezoek gebracht aan Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert.

Thema : Jet en Jan      Hoe leefden mensen zo’n 100 jaar geleden?
Heel interessant onderwerp en met een leskist uit het museum konden we de kinderen meenemen naar vroegere tijden.
In het museum hebben we als een echte jongen of meisje uit die tijd geholpen met alledaagse dingen.
De kinderen kregen een schort of kiel aan van vroeger en mochten in groepjes de volgende activiteiten doen:

  1. koffie malen
  2. vlas repelen
  3. klomp versieren
  4. zeep kloppen en wassen
  5. op een lei met griffel schrijven
  6. sokken stoppen

    (Foto’s : klik link aan)       Jet en Jan website