7/8

In de combinatiegroep 7/8 zitten dit schooljaar 21 leerlingen. Meester Peter staat de hele week voor de groep. Van september tot februari worden op maandag en dinsdag veel lessen gegeven door juf Laura. Zij is een 3e-jaars Pabo-studente. Af en toe staat ook juf Sanne voor de groep. De meester is dan wel op school, maar heeft dan andere schooltaken. 

Groep 7/8 is de groep met de oudste leerlingen van de school. Hier werken we richting het Voortgezet Onderwijs. Om te bepalen welke school dat wordt, kijken we niet alleen naar de toetsuitslagen van de leerlingen, maar ook wat het beste bij ze past. Naast de “gewone” jaarlijkse Cito-toetsen, maakt groep 7 in april een Entreetoets en groep 8 de Eindtoets.

 

Mocht u meer willen weten over groep 7/8, dan verwijs ik u graag naar de eigen site van groep 7/8: http://www.molenvliet-groep-7-8.simpsite.nl/ 

Daar staan dingen die alleen betrekking hebben op deze groep. Het gaat om data van toetsen, woordpakketten spelling, eisen werkstuk etc.
We proberen u zoveel mogelijk op de hoogte te houden.

Met vriendelijke groet,
Meester Peter