6

Hallo ouders en verzorgers,

We zitten in groep 6 met 17 kinderen. Juf Ankie staat op maandag voor de groep en juf Erica de overige dagen. Het is een fijne, rustige groep waarin met plezier gewerkt wordt.
Op vrijdagmiddag krijgen we de kinderen van groep 5 erbij en ook dat gaat als vanzelf.

We hebben een vaste plek in de klas die een paar keer per jaar gewisseld wordt om eens samen te werken met anderen.
Coöperatieve werkvormen bevorderen het samenwerkend leren ook.
Iedere leerling heeft een eigen chromebook waar regelmatig op gewerkt wordt.
We werken met een zichtbare planning  en rooster waarin alles beschreven staat wat er per dag gedaan moet worden. Ook individuele aandacht en leerbehoeften worden hierin opgenomen.

Lesgeven is lang niet altijd klassikaal meer. Sommige kinderen hebben behoefte aan extra instructie en anderen kunnen na een korte uitleg al aan de slag.
Differentiatie is  regelmatig in de les te zien: ieder werkt op zijn eigen niveau en tempo.
Onze school gaat leren steeds meer zichtbaar maken. Ieder kind gaat zijn eigen doelen stellen en streeft ernaar om deze te halen. Hierbij coachen wij op een positieve manier.

Dit jaar volgen we met de groep een typecursus. Hierbij oefenen we thuis én op school hard om ons diploma te gaan halen!
Technisch lezen is klassen-doorbrekend en een aantal andere activiteiten worden met de hele school gedaan. Nog meer voorbeelden daarvan zijn: de weekopening iedere maandag, themamiddagen, voorleesochtend, Grote Rekendag, Kerstviering, Paasviering, schoolreis, meester- en juffendag enz.

Dit jaar gaan we met groep 6 naar het Suiker- en Vlasmuseum om een tentoonstelling en les over de tijd van vroeger bij te wonen. Deze les heet “Jet en Jan” en vindt plaats op 11 april.
Ook gaan we met de groepen 5 t/m 8 met de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam.

Met de collega’s hebben we regelmatig contact om het onderwijs goed op elkaar af te stemmen.
Het is fijn voor de kinderen dat er eenduidigheid is op school.
Er hangen ook schoolregels op in de gang die voor ons allen gelden. Deze regels komen uit onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die door de hele school gevolgd wordt.

Ouders zijn altijd welkom en mogen vrijblijvend binnenlopen na schooltijd of een afspraak maken met de leerkracht.  Het is belangrijk dat wij elkaar op de hoogte houden over het welzijn van uw kind. Rapportgesprekken, voortgangsgesprekken, kennismakingsgesprekken en mailcontact worden regelmatig ingezet om elkaar op de hoogte te houden.

Kortom: het is een fijne klas in een fijne school met fijne collega’s en fijne ouders.  Voor  nóg meer informatie verwijs ik u naar onderstaande link en  de overige zaken op deze website.

Met vriendelijke groet,

juf Erica en juf Ankie 

informatie groep 6

 

Een hele leuke Surprise Sinterklaas ochtend!