6

Hallo allemaal,

Wij zijn groep 6 van de Molenvliet. In onze klas zitten 17 kinderen. Op maandag t/m donderdag staat juf Ankie voor de groep en op vrijdag juf Evelien. Juf Corrie is er elke ochtend om extra ondersteuning te bieden in de klas, of in kleine groepjes buiten de klas.

In groep 6 zijn we elke dag bezig met rekenen, taal, spelling. Ook lezen we veel. De vakken worden gedifferentieerd aangeboden, dat betekent dat elk kind op zijn of haar niveau kan werken. Zo proberen we zo goed mogelijk in te spelen op de verschillen tussen de kinderen. Op woensdag hebben de kinderen gym in de Niervaert.
Aan het einde van de ochtend lezen de kinderen groepsdoorbrekend, dat betekent alle kinderen van groep 3 t/m 8 door elkaar, op hun eigen niveau. Hiervoor gebruiken we de methode Lekker Lezen. De kinderen lezen in groepjes en worden begeleid door andere kinderen.
In groep 6 krijgen de kinderen elke week huiswerk mee. Dat wordt op vrijdag ingeleverd en besproken. Ook krijgen de kinderen huiswerk voor geschiedenis en aardrijkskunde. In de klas besteden we aandacht aan hoe je je huiswerk het beste kunt leren. Het is verstandig om elke dag minimaal 10 minuten tijd vrij te maken om je huiswerk te leren, vooral bij geschiedenis en aardrijkskunde.

Op de Molenvliet werken we op chromebooks, dat zijn kleine laptopjes. Op verschillende momenten in de week oefenen de kinderen op hun eigen niveau rekenen, spelling en taal. Ook maken de kinderen elke week een les van Nieuwsbegrip ( begrijpend lezen) op de chromebooks.

Op de Molenvliet hechten we veel waarde aan hoe we met elkaar omgaan. We gebruiken hiervoor de methode ‘Kanjer’. We leren hoe we op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan, zodat het we ons op school veilig voelen om ons zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd even binnenlopen om een afspraak te maken.

Hartelijke groet,

Juf Ankie (r), juf Corrie (l) en juf Evelien (m)

Thema middag

Op dinsdagmiddag 23 januari hadden we een themamiddag over muziek. De themamiddag was heel erg leuk.

We hebben muziek gemaakt met een boomwhacker. Een boomwhacker is een buis en als je met die buis op de grond slaat, geeft het een geluid. De buizen zijn er in grote en kleine maten. De grote buizen geven een ander geluid dan de kleine. We deden een muziekje aang en we begonnen met slaan met de boomwhackers op de grond. We hadden er niet genoeg, dus de andere kinderen hadden een ander muziekinstrument: een trommel, een shaker en nog meer. Het was een kort liedje, kort maar krachtig. We gingen ook nog ruilen, dus we hadden 2 keer het liedje gedaan.
In de klas hebben we nog muziekmannetjes gemaakt die dansten op de notenbalk en we hebben een aflevering van Klokhuis gekeken over muziek.

Het was een leuke middag

Groetjes van Lotte Vermeulen

Voorleesontbijt

Woensdag 24 januari was het voorleesontbijt. Het was leuk. Er waren hulpouders en waren hele leuke boeken! Je kreeg krentenbollen, eierkoeken, een appel en een maderijn. Bij het groepje waar ik in zat, lazen we een heel leuk boek: ‘Een nieuwe meester’. Het ging over een meester met een roze bril en roze kleren, echt een grappig boek. De klas ging schaatsen, eerst dichtbij de kant en de tweede keer veel verder. Ze vonden een meeuw, die geen eten meer kon vinden en brachten hem naar de dierenarts. De meester zakte door het ijs, net als de juf. Omdat ze door het ijs was gezakt, was de invalmeester in de klas.

Het was een hele leuke ochtend!

Groetjes van Blaise Mukoko