plusklas

Welkom op de pagina van de plusklas!
Op deze pagina krijgt u informatie door leerlingen over hoe de plusklas in elkaar zit.

Wat is de plusklas?(Joël en juf Ellen)
De plusklas is een groepje kinderen uit de groepen 5 t/m 8, die meer uitdaging nodig hebben. Wanneer heeft iemand meer uitdaging nodig?
Bij hoge scores op de Cito-toetsen, maar ook leer- en persoonlijkheidseigenschappen als snel van begrip, grote of diepgaande interesse, creatief en inventief denken en doorzetten zijn van belang.
Wie is de leerkracht?
De leerkracht van de plusklas is juf Ellen.
Hoe vaak is er plusklas?
Ongeveer 1x per 2 weken is er gedurende de hele dag plusklas.
Wat leer je in de plusklas?
In de plusklas wordt er gewerkt met doelen. Deze doelen komen van het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).
De kinderen kiezen uit alle doelen hun eigen doel. Bijvoorbeeld: ik wil beter leren doorzetten als het even niet meer lukt.

Het huiswerk (Joël)
Het huiswerk is natuurlijk ook van belang in de plusklas. In de ‘gewone’ klas krijgen de kinderen ook huiswerk, maar ik de plusklas ook. De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen iedere keer huiswerk, als er plusklas is geweest. dat de plusklas is huiswerk voor de andere keer dat de plusklas is. Maar het huiswerk is natuurlijk niet op hetzelfde niveau als in de ‘gewone’ klas. Het huiswerk is soms best wel pittig. De kinderen uit de groepen 5 en 6 krijgen soms huiswerk.

De leerkuil (Rick)
Weet u wat de leerkuil is?

De leerkuil zegt ons dat we door moeten zetten, opgeven is geen optie! En als ’t lukt, dan kunnen we trots zijn!

Je moet ‘de muur’ in de kuil zien te breken, dan leer je iets! Als je over de kuil springt, leer je niets!

 

 

 

Denktalenten (Alicja)

Analytisch betekent dat je veel probeert te onderzoeken.
Dat je veel problemen probeert op te lossen.
Je hebt veel inzicht.
Je denkt logisch na.

Als je Creatief denkt,
wil je veel ontdekken, heb je vaak nieuwe ideeën.
Je bent vaak heel origineel en je hebt verbeelding.
Je bent ook Out-of-the-box.
Je aapt zeker niets na!

Praktisch betekent dat je handig bent. Je bent doelgericht.
Je maakt plannen. Je kan goed samenwerken en doet dat ook vaak.
En je hebt zelfinzicht. Je weet waarom je iets doet en dat je het kan. En later kun je tegen jezelf zeggen wat er fout is gegaan.

Zelf vind ik dat ik Creatief bij mij past, want ik heb vaak nieuwe ideeën en ik aap nooit na.

Leervoorkeuren (Maartje)
Er zijn 8 leervoorkeuren te noemen: verbaal-linguïstisch, interpersoonlijk, intra persoonlijk, naturalistisch, lichamelijk-kinesthetisch, muzikaal-ritmisch, visueel-ruimtelijk en logisch-mathematisch.
Wat dat precies inhoudt, ziet u op de tekening hieronder.
Mijn leervoorkeur is muzikaal-ritmisch, want ik luister veel muziek. Dat vind ik leuk.

Ervaringen uit de plusklas:

 

 

 

 

 

Proefjes (Ramona)
In de plusklas doen we ook weleens proefjes.
We hebben een golfbal challenge gedaan; een golfbal zo lang mogelijk in beweging houden. We hebben een paperclip laten drijven en een mini Dode Zee gemaakt.
U denkt nu misschien: “Wat heb je aan proefjes?”.
Je kunt er heel veel van leren. Bijvoorbeeld:
Als je de aanwijzingen van een proef niet goed leest, dan lukt de proef niet. Je leert dat je nauwkeurig te werk moet gaan. En daarvoor moet je veel geduld hebben.

Filosoferen (Elin)
Ik zit al een jaar in de plusklas en het is super leuk, want je denkt anders en moeilijker. We zijn bezig geweest met morele dilemma’s. Dat is heel moeilijk. Ik zal een voorbeeld noemen: Een arme man steelt een brood omdat hij zijn kinderen te eten moet geven. Zoals elke winkeldief krijgt hij een boete van 150 euro. Ben je het daarmee eens?

De oplossing van mijn groepje voor dit dilemma: hij moet het niet stelen, maar hij moet naar de Voedselbank gaan. Zo kan hij zijn kinderen te eten geven.

 


Filosoferen en projectenballade (Mano)

Ik zit al 1 jaar in de plusklas.
Je leert er moeilijkere dingen dan in een normale klas.
Je doet er veel uitdagingen, zoals filosoferen waarbij je bijvoorbeeld morele dilemma´s moet oplossen.
Ik werk samen met 2 andere kinderen aan het project Koraalrif.
Je krijgt dan soms ook de opdracht om te bouwen.
We maken een koraalrif met de materialen: karton, papier, schoenendoos,
crêpepapier, lijm en een schaar.

Projectenballade (Robbie)
Ik ben nog maar 2x naar de plusklas geweest. Het is heel leuk. Het wordt nog leuker, als je nog meer gaat leren. Hier heb ik de eerste keer aan gewerkt: een kwal van macaroni en klei voor het project koraalrif.