plusklas

Welkom op de pagina van de plusklas!

Wat is de plusklas?
De kinderen, die in de plusklas zitten, hebben meer uitdaging nodig.
In de reguliere klas werken deze kinderen met een Levelmap, waarin verdiepende opdrachten zitten.
In de plusklas kunnen de kinderen met gelijkgestemden werken aan o.a. projecten, het leren van andere talen, het filosoferen, het spelen van smartgames etc.

Wanneer heeft iemand meer uitdaging nodig?
Bij hoge scores op Cito-toetsen, maar ook leer- en persoonlijkheidseigenschappen als snel van begrip, grote of diepgaande interesse, creatief en inventief denken en doorzetten zijn van belang.

Wie is de leerkracht?
De leerkracht van de plusklas is juf Ellen.

Hoe vaak is er plusklas?
Elke donderdagmorgen komt de plusklas bij elkaar.

Wat leer je in de plusklas?
In de plusklas wordt er gewerkt aan doelen. Deze doelen zijn opgesteld door het SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling).
De kinderen kiezen uit alle doelen hun eigen doel. Bijvoorbeeld: ik wil beter leren doorzetten als het even niet meer lukt.
Iedere plusklas staan de volgende onderdelen op het rooster: sociaal emotionele ontwikkeling, het leren leren en motivatie.

Het huiswerk
In de reguliere groep krijgen de kinderen  huiswerk, maar in de plusklas ook. De kinderen uit de groepen 7 en 8 krijgen bijna altijd huiswerk. De kinderen uit de groepen 5 en 6 krijgen soms huiswerk.
Het huiswerk is passend bij het niveau van de kinderen.

De leerkuil
Weet u wat de leerkuil is?

De leerkuil zegt ons dat we door moeten zetten, opgeven is geen optie!
En als ’t lukt, kunnen we trots zijn!

Je moet ‘de muur’ in de kuil zien te breken, dan leer je iets!
Als je over de kuil springt, leer je niets!

 

 

 

Het laatste nieuws uit de plusklas vindt u hier:

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is er weer een Kinderboekenweek geweest.
Het thema was dit jaar ‘En toen?’.
In de plusklas zijn we terug in de tijd gegaan.
Hoe?
De kinderen hebben de volgende huiswerkopdracht gekregen:
Maak een wandeling door de wijk/woonplaats en noteer of je iets van vroeger ziet. En maak er foto’s van. Misschien staat er een jaartal op een gevel, misschien heeft iemand een oude melkbus in de tuin staan of misschien staat er ergens een gedenkteken. 
Maak van deze notities en foto’s een verslag.
Voor deze opdracht hebben de kinderen 4 weken de tijd gekregen.
Donderdag 15 oktober j.l. hebben de kinderen geschiedkundige weetjes uit hun wijk/woonplaats met elkaar gedeeld.
Daarnaast hebben ze de planning en de uitvoering van deze opdracht geëvalueerd; wat is goed gegaan, wat kan beter en hoe?
Plannen en organiseren is een belangrijk item behorende bij het ‘leren leren’.

Als u benieuwd bent naar een verslag, klik dan op de links hieronder.

verslag geschiedenis leerling groep 5

verslag geschiedenis leerling groep 6

verslag geschiedenis leerling groep 8

verslag geschiedenis leerling groep 8a