Oudercommissie

Op de Molenvliet zijn veel ouders actief betrokken. Er zijn bijvoorbeeld ouders die voorlezen, die zich inzetten als verkeersouder, die helpen bij de computers en die onze bibliotheek beheren. Daarnaast zijn er ook ouders die zich inzetten voor de school in de Oudercommissie. 

De Oudercommissie van onze school wordt gevormd door een enthousiaste groep ouders, die bij tal van activiteiten het team helpt. In overleg met en onder verantwoordelijkheid van het team helpen zij bij het organiseren van de diverse vieringen (zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest), de aankleding van de school, de Rommelvlietdag, sportdagen en nog veel meer.

Om alle extra activiteiten op school te kunnen bekostigen, vraagt de school jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders. We gaan er van uit dat alle ouders meebetalen. De MR ziet toe op de bestedingen.