SCHOOL

Onze school is een bijzondere school, d.w.z. dat de school in het verleden door ouders is gesticht. Zij stichtten een school op Protestants Christelijke grondslag. Deze grondslag vormt het hart van ons doen en laten. Vooral in hoe wij met elkaar omgaan, willen we dit terug laten komen.

In onze school zijn we allemaal even belangrijk, of je nu goed kunt leren of niet. Ieder mag zich ontwikkelen naar het beste van zichzelf. Waar nodig bieden we daartoe extra hulp. We vinden het vooral belangrijk dat de kinderen zich in een veilige leeromgeving weten.

Als school organiseren we tal van activiteiten om die gezamenlijkheid te benadrukken. Zo is er jaarlijks een project, een Kerstviering, Paasviering, een zomerfeest/sportdag en enkele creatieve momenten.

Vanuit een positief kritische houding stellen we hoge en reële doelen aan de leerlingen op cognitief en sociaal niveau. Op De Molenvliet werken we binnen de kaders die vanuit onze Stichting De Waarden zijn vastgesteld.

Binnen dit kader streven we ook cognitieve doelen en ontwikkelingsdoelen na. In het algemeen richten we ons onderwijs op het bereiken van de referentieniveaus, zoals die door het ministerie worden voorgeschreven. In die referentieniveaus staan de omschrijvingen van datgene wat een kind gedurende zijn/ haar basisschoolperiode bereikt dient te hebben.