BREDE SCHOOL

Brede school Moerdijk klein

 

 

 

Omschrijving                                         

De gemeente Moerdijk heeft in december 2010 de forse ambitie vastgesteld om alle scholen in de gemeente tot een ‘brede school’ te ontwikkelen. De realisering van dit doel is sindsdien opgepakt met de vier schoolbesturen die in de gemeente actief zijn: Stichting De Waarden, Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en Stichting Marklandcollege.

Een Brede School in Moerdijk:

> heeft als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren;
> met hulp van activiteiten op het gebied van zorg, opvang en verrijking;
> heeft aanvullend als doel leefbaarheid in kernen en wijken te stimuleren;
> met als uitgangspunt gestructureerde samenwerking op basis van een visiedocument;
> waarbij ouderbetrokkenheid en betrokkenheid vanuit kern en wijk is gerealiseerd;
> en waarbij wordt deelgenomen aan het lokaal Overleg Brede Scholen Moerdijk.

Visieplan / Werkplan Brede school
Afgesproken is dat elke Brede school in Moerdijk haar visie, activiteiten en samenwerkingsverbanden kenbaar maakt in een Visieplan / Werkplan Brede school.