BVL

BVL = Brabants Verkeersveiligheids Label

Onze school voert met trots het label. Sinds enkele jaren hebben we extra aandacht voor het verkeer ingebouwd in ons lesprogramma. We gebruiken daarvoor een methode en ook zijn er jaarlijks excursies en/of gastlessen (bijv. dode hoek bij vrachtauto).
Er is een verkeerswerkgroep van enkele ouders die dat organiseren in overleg met de directie en leerkrachten. (Er zijn vacatures voor deze werkgroep. We kunnen nog twee ouders gebruiken.)

Daarnaast is er enkele keren per jaar contact met de gemeente. Daar worden de zaken over het BVL besproken. Regelmatig wordt vanuit de provincie getoetst of we het label nog waardig zijn.