KANJER

Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

Op De Molenvliet wordt de Kanjermethode gebruikt om sociaal gedrag te bevorderen en te verbeteren. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

Regelmatig zullen de leerkrachten in de nieuwsbrief een verslag plaatsen van de activiteiten in hun klas. Voor meer algemene informatie kunt u terecht op www.kanjertraining.nl

De Kanjertraining is een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na:

> Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
> Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
> Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
> Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
> Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
> Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.