MISSIE/VISIE

Hier staan we voor, onze visie

Ieder kind is uniek en heeft zijn/ haar eigen mogelijkheden. Vanuit de protestants christelijke normen en waarden die wij leren uit de Bijbel willen wij een veilige en vertrouwde omgeving bieden aan alle kinderen om zich te kunnen ontplooien tot het hoogst haalbare. Vanuit een positief kritische houding stellen we hoge en reële doelen aan de leerlingen op cognitief en sociaal niveau.

Onze overtuiging als brede school is dat ‘verbinden’ een vorm van ‘verrijken’ is. De brede school CBS De Molenvliet biedt meerwaarde aan de kinderen, aan de ouders en is tegelijk goed voor het versterken van de leefbaarheid in de wijk. Met de brede school investeren we op al deze domeinen.

Dit zijn onze ambities, onze missie

CBS De Molenvliet is een open en veilige school. Wij willen dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Voor ons is elk kind uniek. Ieder kind heeft zijn talenten en die moeten tot uiting kunnen komen.

Niet alleen prestaties in de cognitieve vakken worden beloond en gestimuleerd, ook het mooi kunnen tekenen, goed kunnen dansen, goed kunnen luisteren of goed kunnen vertellen worden gewaardeerd en gestimuleerd. Naast het harde werken wordt er ook tijd gemaakt om met elkaar te vieren, te spelen en te lachen.

Ons onderwijs staat niet stil. We zijn steeds in ontwikkeling, op zoek naar hoe het nòg beter kan. In ons streven naar goed onderwijs houden we rekening met de eisen die zijn gesteld in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Daarnaast zijn er ook kerndoelen en referentieniveaus vastgesteld door de overheid.