Vragen / klachten

Als ouders en school staan we voor dezelfde taak; de opvoeding van de kinderen. Daarnaast vinden we het welzijn van uw kind heel belangrijk. In alle openheid naar elkaar toe werken we met uw kind. U bent ook welkom met vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek, klachten en complimenten.

In onderstaande volgorde kunt u uw klacht uiten:

> de groepsleerkracht
Voor zaken die uw kind in de klas aangaan, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind.

> de directeur
Voor andere – klassenoverstijgende – zaken kunt u bij de directie terecht. Als het contact met de leerkracht bij herhaling onbevredigend is, ook dan kunt u met de directie contact leggen.

> het bestuur
Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht op school, kunt u contact leggen met het dagelijks bestuur van Stichting De Waarden.

> Als u na alle bovenstaande fasen van mening bent dat uw klacht niet juist is behandeld, kunt u contact leggen met het VKO.
Vanaf 2013 zijn alle scholen van stichting De Waarden aangesloten bij het VKO (Centrum voor Katholiek Onderwijs) als het gaat om:
-Klachtencommissie
-Commissie van Beroep
-Geschillen-/Bezwarencommissie Fuwa

De adresgegevens van VKO zijn:
Bezoekadres : Houttuinlaan 5a, 3447 GM te Woerden
Postadres : Postbus 481, 3440 AL te Woerden
Telefoon : 0348-74 41 65
Website : www.vkonet.nl