gedragsprotocol

Iedere school van Stichting De Waarden moet aan alle betrokkenen veiligheid bieden. Dat betekent dat er geen plaats is voor agressie, diefstal, discriminatie, geweld, pesten, (seksuele) intimidatie of vandalisme. Een respectvolle houding ten opzichte van de ander en voor diens eigendommen is daarvoor noodzakelijk. Ook moet zorgvuldig en veilig worden omgegaan met de omgeving van de school.

Naast veiligheid vinden leerkrachten, ouders en leerlingen een goede sfeer op school belangrijk. Als we dat willen bereiken vraagt dit de nodige inspanning en een actieve houding van alle betrokkenen.

Daarbij valt te denken aan:

 de omgang tussen leerlingen, leerkrachten en ouders;

 de aard van het contact tussen school, ouders en omgeving;

 de rituelen: dagopening en/of inloop, gebeurtenissen en feesten waarmee de school haar opdracht wil invullen.

Het klimaat waarin een kind opgroeit, heeft een grote invloed op hoe kinderen zich later gedragen in de maatschappij.
De concrete uitwerking van bovenstaande vraagt om een algemene gedragscode.

Stichting De Waarden heeft daarom een gezamenlijk gedragsprotocol opgesteld voor al haar scholen.
klik hier>