ggd

Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD West-Brabant in onze gemeente verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. Zij zetten zich in om eventuele gezondheidsproblemen en –risico’s zo snel mogelijk op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, houden zij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West-Brabant.

Dat zicht op de West-Brabantse gezondheidssituatie houdt de GGD onder andere via gezondheidsonderzoeken. Op de basisschool zien ze alle kinderen van 5-6 jaar en van 10-11 jaar. U en uw kind ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging. De uitkomsten van ieder onderzoek sturen zij u per post toe. Daarnaast noteren zij ze in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg van uw zoon of dochter. Het kan zijn dat u en uw kind worden uitgenodigd voor een vervolgafspraak op de GGD.

Bij het gezondheidsonderzoek 5-6 jarigen ontvangen ouders een vragenlijst en bij het gezondheidsonderzoek 10-11 jarigen ontvangen zowel ouders als jongere apart een vragenlijst.Het onderzoek vindt plaats op school.