koersplan

Onderwijs in beweging

Stichting De Waarden heeft in het koersplan vastgelegd welke richting we de komende jaren van 2019 tot 2023 met elkaar op willen gaan. Een levend document dat ons als betrokkenen bij Stichting De Waarden begeleidt op onze reis. De reis van De Waarden is al langer geleden begonnen en eindigt niet in 2023.

We weten niet precies waar deze reis ons zal brengen, we gaan de toekomst open tegemoet. We weten wèl waar we heen willen en zetten aan de hand daarvan onze koers uit.

 Samen en in dialoog

Dat doen we op zo’n manier dat we ons steeds rekenschap geven van waar we vandaan komen, onzekerheid toelaten en openstaan voor mogelijke koerswijzigingen. Dat vraagt om moed. Én dat vraagt erom dat we het samen doen. We zijn ervan overtuigd dat we alleen goed aan dit koersplan kunnen werken als we dat samen en in dialoog doen. We nodigen eenieder uit om mede-eigenaar te worden van onze koers.

7 bouwstenen

In het koersplan leest u waar we vandaan komen, hoe we tot onze koers zijn gekomen en met welke 7 bouwstenen we de komende maanden aan de slag gaan. Ook vindt u er de verhalen, ervaringen en meningen van onze mensen terug. Het koersplan is voor ons geen statisch document. We vullen aan en vullen verder in. Op de link hieronder vindt u  de laatste versie van ‘Onderwijs in beweging, Koersplan Stichting De Waarden’.

http://www.demolenvliet.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/De-Waarden-koersplan.pdf