meldcode

Wat is de meldcode?

De verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan,
waarin staat wat wij als onderwijsprofessionals het beste kunnen doen als we vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De meldcode leidt ons stap voor stap door het proces. Vanaf het moment dat we iets vermoeden tot aan het moment dat we eventueel een beslissing nemen over het doen van een melding.

De vijf stappen van het basismodel meldcode in het kort:

1. In kaart brengen van signalen
2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk geweld
3. Gesprek met de ouder(s)
4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling: inschatten risico, aard en ernst van het geweld
5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Meer informatie vindt u op https://www.huiselijkgeweld.nl

Op de website van Stichting De Waarden vindt u een link naar het afwegingskader meldcode.