Vertrouwenspersoon

Veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Bij gebrek aan veiligheid kun je niet goed functioneren. Daarom is het belangrijk dat iedereen zich op school veilig kan voelen.
Scholen in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met incidenten op het gebied van agressie, geweld en seksuele intimidatie. Hoewel dat op onze school gelukkig meevalt, vinden het team, het bestuur van De Waarden en de (G)MR het belangrijk om hier toch aandacht aan te besteden. Bovendien is dat ook een verplichting vanuit de Arbowet en de Wet op het Primair Onderwijs.

Alle De Waarden-scholen voeren een zelfde beleid, dat staat beschreven in het gedragsprotocol. Het doel van het beleid is om incidenten te voorkomen en om, als het dan toch gebeurt, handvatten te geven om er zo goed mogelijk mee om te gaan.

Wij willen een prettig schoolklimaat voor iedereen bereiken. Wij hopen dat u dit net zo belangrijk vindt als wij en daar waar mogelijk mee zal helpen om dit te bereiken. Heeft u vragen, of wilt u met iemand praten over dit onderwerp, neem dan gerust contact met ons op.

Onze school heeft een interne vertrouwenspersoon voor bovengenoemde zaken en er is een externe vertrouwenspersoon.

Onze interne vertrouwenspersoon biedt u een luisterend oor en kan waar nodig de juiste personen inschakelen.
> U kunt contact opnemen met de interne contactpersoon op onze school. Zij luistert naar de klacht en kan u doorverwijzen naar een externe vertrouwenspersoon of hulpverlening.
> U kunt de externe vertrouwenspersoon benaderen.

Intern contactpersoon
Juf Jolanda
Tel: 0168-402982