Vragen / klachten

Als ouders en school staan we voor dezelfde taak; de opvoeding van de kinderen. Daarnaast vinden we het welzijn van uw kind heel belangrijk. In alle openheid naar elkaar toe werken we met uw kind. U bent ook welkom met vragen, opmerkingen, suggesties, kritiek, klachten en complimenten.

In onderstaande volgorde kunt u uw klacht uiten:
>de groepsleerkracht

Voor zaken die uw kind in de klas aangaan, neemt u contact op met de leerkracht van uw kind.

>de directeur
Voor andere – klassenoverstijgende – zaken kunt u bij de directie terecht. Als het contact met de leerkracht bij herhaling onbevredigend is, ook dan kunt u met de directie contact leggen.

>het bestuur
Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht op school, kunt u contact leggen met het dagelijks bestuur van Stichting De Waarden.

Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u op de website van Stichting De Waarden:
www.stichtingdewaarden.nl