De Waarden

Beste ouders,

Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst.

Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Het is van belang dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past, want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders die wezenlijk is voor de ontwikkeling van het kind.

Deze school is een basisschool die deel uitmaakt van Stichting De Waarden. Onze stichting verzorgt het onderwijs voor ongeveer 2700 leerlingen. Deze leerlingen vindt u verspreid over achttien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Goeree-Overflakkee.

De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de stichting. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder.

De belangrijkste doelstelling van de stichting, vastgelegd in de statuten, is het geven van kwalitatief goed en kindgericht onderwijs. Tevens wordt aandacht besteed aan de godsdienstige vorming van de kinderen. Onze scholen hebben een katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele grondslag.

Al onze scholen streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs, waarbij de eigenheid van elk kind veel aandacht krijgt. Op al deze De Waarden-scholen ontmoet u leerkrachten en medewerkers die het belangrijk vinden dat kinderen zich optimaal kunnen vormen en ontwikkelen en zich veilig en geborgen voelen. U mag er dan ook op rekenen dat onze medewerkers met veel inzet en enthousiasme uw kind de zorg en begeleiding trachten te geven, die het nodig heeft om zich te kunnen ontplooien.

Ik waardeer uw keuze om uw kind op deze school onderwijs te laten volgen en wens u en uw kind(eren) een heel prettig en leerzaam schooljaar 2019-2020 toe.

De bestuurder,

Lucienne Hoogwerf

www.stichtingdewaarden.nl