De Molenvliet

CBS De Molenvliet is sinds 1970 één van de  basisscholen in het vestingstadje Klundert. De school staat in Klundert-oost. Veel van onze leerlingen wonen ook in deze wijk.

CBS De Molenvliet is een brede school. Naast het leren van kennis en diverse vaardigheden willen we een schakel zijn in onze wijk. Dit blijkt uit de diverse contacten en activiteiten.

Volgens ons is ieder kind uniek en heeft zijn/ haar eigen mogelijkheden. Vanuit de protestants christelijke normen en waarden die wij leren uit de Bijbel willen wij een veilige en vertrouwde omgeving bieden aan alle kinderen om zich te kunnen ontplooien tot het hoogst haalbare. Vanuit een positief kritische houding stellen we hoge en reële doelen aan de leerlingen op cognitief en sociaal niveau.

Onze overtuiging bij de brede school is dat ‘verbinden’ een vorm van ‘verrijken’ is. De brede school CBS De Molenvliet biedt meerwaarde aan de kinderen, aan de ouders en is tegelijk goed voor het versterken van de leefbaarheid in de wijk. Met de brede school investeren we op al deze domeinen.

Onze school is relatief klein, wat voor kinderen, leerkrachten en ouders erg prettig is. De school is voor de kinderen overzichtelijk, ze kennen elkaar en voelen zich thuis. De leerkrachten kennen alle kinderen bij naam. Ze vormen samen een hecht team dat zich erg betrokken voelt bij elkaar en dat zich samen inzet voor een gezamenlijk resultaat. De intieme sfeer wordt ook erg gewaardeerd door ouders. De contacten tussen leerkrachten en ouders zijn intensief omdat ouders makkelijk binnenlopen met vragen of dingen die thuis spelen. Andersom houden de leerkrachten ouders op allerlei manieren goed op de hoogte van wat er speelt op school.