schorsen en verwijderen

Natuurlijk hopen we dat er op onze school geen ernstige incidenten zullen voorkomen.
Als het toch gebeurt, helpt het protocol “schorsing en verwijdering” ons om de juiste stappen te zetten.
U vindt het protocol via de onderstaande link.

Protocol schorsing en verwijdering